โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

การประเมินผล ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

การประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการโรงเรียนบ้านห้วยปริก

การประเมินผล

การประเมินผล