โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

ขอขอบพระคุณ บริษัทในเครือประวิทย์กรุ๊ปที่ได้บริจาคอุปกรณ์กีฬา

ขอขอบพระคุณ โครงการเพื่อเด็กโดยบริษัทในเครือประวิทย์กรุ๊ปที่ได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนเพื่อประโยชน์แก่เด็กนักเรียนเพื่อนพัฒนานักเรียนเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไป

ขอขอบพระคุณ

ขอขอบพระคุณ

ขอขอบพระคุณ