โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยปริก

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 2 5 1
อนุบาล 3 11 1 12 1
รวมชั้นอนุบาล 14 3 17 2
ป.1 19 19 38 1
ป.2 19 14 33 1
ป.3 27 9 36 1
ป.4 10 13 23 1
ป.5 13 11 24 1
ป.6 7 14 21 1
รวมชั้นประถมศึกษา 95 80 175 6
รวมทั้งหมด 109 83 192 8