โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน

คุณสมบูรณ์ และครอบครัวได้เข้ามา มอบเงินสนับสนุน และเงินช่วยเหลือนักเรียนให้กับทางโรงเรียน

เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยปริก ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูง

คุณสมบูรณ์

คุณสมบูรณ์