โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

บุคคลากร

บุคคลากร ข้อมูลบุคลากร ทางการศึกษา ผู้ดูแลเด็กนักเรียน เพิ่มความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่ เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า

organization-chart