โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

ประกาศหยุด การเรียนการสอนกรณีพิเศษ

ประกาศหยุด การเรียนการสอนกรณีพิเศษ

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศหยุด