โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

ผม การศึกษาและการอธิบายประโยชน์เกี่ยวกับวิธีจัดการกับผมร่วง

ผม ภาวะทางพยาธิวิทยา ที่มาพร้อมกับการสูญเสีย เส้น ผม ทั้งหมด หรือบางส่วนจากศีรษะ หรือบริเวณที่มีขนอื่นๆ ของร่างกายเรียกว่าผมร่วง ปัญหาหลักของพยาธิสภาพนี้ คือผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายทางจิตใจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับตัวแทนหญิง สถิติแสดงให้เห็นว่า ความชุกของผมร่วงค่อนข้างสูง พบได้บ่อยในผู้ชายสูงอายุ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี แม้แต่เด็ก ก็สามารถเป็นโรคนี้ได้ ในกรณีที่การรักษาโรคนี้ ไม่ได้เริ่มต้นทันเวลา มีความเป็นไปได้สูง

ที่ศีรษะล้านบางส่วน หรือทั้งหมด ผมร่วงสามารถพัฒนา ได้จากหลายสาเหตุ สิ่งสำคัญคือ ความบกพร่องทางพันธุกรรม กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากมีกรณีผมร่วง ในครอบครัวก็สามารถเกิดขึ้น ได้ง่ายในรุ่นต่อๆ ไป อีกสาเหตุหนึ่งคือความผิดปกติของฮอร์โมนและโรคต่อมไร้ท่อ มีการสังเกตว่าผู้หญิงจำนวนมาก ในระหว่างตั้งครรภ์ประสบปัญหาบางอย่าง เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเส้นผม ในกรณีที่คนขาดสารอาหาร เขาอาจเกิดภาวะขาดวิตามิน และแร่ธาตุ ที่จำเป็นในร่างกาย

ผม

ในทางกลับกันสิ่งนี้ อาจกลายเป็นปัจจัยกระตุ้น ในการพัฒนาของโรค แผลติดเชื้อที่หนังศีรษะ การสัมผัสกับผิวหนัง จากปัจจัยทางกล และเคมี ความผิดปกติของภูมิต้าน ทานผิดปกติ การใช้ยาบางประเภท ตัวอย่างเช่น ทนและปลอดภัย เลือกสีย้อมผมอย่างไร สีทาบ้าน เลือกสีทาบ้าน ที่ไม่เป็นอันตรายต่อเส้นผม รูปแบบและอาการหลัก ของผมร่วง ตามภาพทางคลินิก และกลไกการพัฒนา อาการผมร่วง อาจแตกต่างกันบ้าง ในเรื่องนี้ แบ่งออกเป็นสี่รูปแบบ

รูปแบบแอนโดรเจน ในกรณีส่วนใหญ่ รูปแบบนี้พัฒนาขึ้นในผู้ชาย ในเวลาเดียวกันผู้ชายส่วนใหญ่ ที่อายุเกินสามสิบต้องเผชิญ บทบาทหลักในการเกิดโรค ของโรคนี้ถูกกำหนด ให้กับแอนโดรเจน แอนโดรเจน เป็นฮอร์โมนเพศที่ผลิต โดยอัณฑะในผู้ชาย และรังไข่ในผู้หญิง โดยทั่วไปแล้วการสร้างแอนโดรเจน ในร่างกายมากเกินไปนั้น เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม เป็นที่น่าสังเกตว่าอาการผมร่วง ในผู้ชาย และผู้หญิงในกรณีนี้ แตกต่างกัน รูปแบบโฟกัส

แบบฟอร์มนี้เรียกอีก อย่างว่าซ้อนกัน อาการทางคลินิกหลัก ในโรคนี้คือผมร่วงแบบกลม ซึ่งปรากฏขึ้นเองตามธรรมชาติ และอาจเป็นแบบเดียว หรือหลายเส้นก็ได้ เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดโฟกัสเหล่านี้ แตกต่างกันไม่มีสัญญาณ ของการเปลี่ยนแปลงแบบ ซิคาทริเชียล เป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่ทางพยาธิวิทยา มีแนวโน้มที่จะเติบโต ในบริเวณใกล้เคียง ในปัจจุบันยังไม่มีการระบุสาเหตุที่แท้จริง ของการพัฒนากระบวนการทางพยาธิวิทยานี้ สันนิษฐานว่ากระบวนการภูมิต้านตนเอง

มีบทบาทสำคัญในกรณีนี้ รูปแบบกระจาย มีความถี่ในการเกิดเป็นอันดับสองรองจาก ผมร่วงแบบแอนโดรเจนเนติก ในกรณีนี้โรคนี้มักได้รับการวินิจฉัยในผู้หญิง กลไกการก่อตัวของมันคือมีความล้มเหลวในวงจรของการพัฒนาของเส้นผม กล่าวอีกนัยหนึ่ง เนื่องจากเหตุผลภายนอกหรือภายใน รูขุมขนส่วนใหญ่เข้าสู่ระยะเทโลเจน ระยะพัก ก่อนเวลาอันควร เป็นผลให้การเจริญเติบโตของเส้นผมหยุดลง มีรูปแบบอื่น อะนาเจน ในกรณีนี้ ผมไม่มีเวลาที่จะเข้าสู่ระยะพักและเริ่มร่วง

ทันทีหลังจากระยะ อะนาเจน ระยะการเจริญเติบโต รูปแบบแผลเป็น เป็นสิ่งที่เสียเปรียบที่สุด สาระสำคัญของมันอยู่ที่รูขุมขนได้รับความเสียหายและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันปรากฏขึ้นแทนที่ ในกรณีส่วนใหญ่ อาการผมร่วงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับหนังศีรษะของปัจจัยที่ติดเชื้อหรือสร้างความเสียหาย ในกรณีนี้การกลับมาใหม่ของการเจริญเติบโตของเส้นผมในบริเวณที่มีพยาธิสภาพเป็นไปไม่ได้ โดยสรุป อาการหลักของผมร่วงคือผมร่วงซึ่งพบได้บ่อยบนหนังศีรษะ

ในบางกรณี ผมร่วงเท่ากันทั้งศีรษะ ในขณะที่บางกรณีจะมีบริเวณจำกัด ตามกฎแล้วกระบวนการทางพยาธิวิทยาดังกล่าวจะค่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆ หากเราพิจารณารูปแบบโฟกัสในรายละเอียดมากขึ้น เราสามารถพูดได้ว่าจุดโฟกัสที่เกิดขึ้นจะขยายไปในทิศทางรอบข้างเมื่อเวลาผ่านไป ในเวลาเดียวกันถ้าคุณดึงผมที่อยู่รอบๆ พวกเขาก็จะถอดออกได้ง่าย ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าอาการของผมร่วงซึ่งพัฒนาขึ้นเนื่องจากระดับแอนโดรเจนที่เพิ่มขึ้นนั้นแตกต่างกันบ้าง

ในผู้ชายและผู้หญิง ในผู้ชาย ผมร่วงส่วนใหญ่เริ่มต้นจากบริเวณข้างขม่อมและส่วนหน้า และในผู้หญิง จากส่วนกลาง การวินิจฉัยและการรักษาโรคนี้ การวินิจฉัยโรคผมร่วงนั้นขึ้นอยู่กับภาพทางคลินิกของโรคเป็นหลัก วิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนใหญ่จะใช้เพื่อระบุสาเหตุของการละเมิดดังกล่าว สำหรับสิ่งนี้จำเป็นต้องตรวจสอบระดับฮอร์โมนในร่างกายใช้การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ของเส้นผมการขูดจะถูกนำมาจากบริเวณที่ได้รับผลกระทบและอื่นๆ

การรักษาในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุของกระบวนการทางพยาธิวิทยา ในกรณีที่พยาธิสภาพเกิดจากแอนโดรเจน ไมน็อกซิดิลเป็นยาที่เลือก นอกจากนี้อาจกำหนดให้ยาสเตียรอยด์ ผู้ป่วยในรูปแบบอื่นๆ แนะนำให้ใช้วิตามินคอมเพล็กซ์ ยาที่มีฤทธิ์ระคายเคืองเฉพาะที่ ตัวแทนและอื่นๆ อีกมากมาย หลักการป้องกันผมร่วง ประการแรกสำหรับ การ ป้องกันโรคนี้คุณควรกินให้ดีด้วยการใช้วิตามินในปริมาณที่เพียงพอ นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี โดยไม่สนใจต่อมไร้ท่อหรือโรคติดเชื้อที่มีอยู่

 

 

อ่านต่อได้ที่   ทนายความ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจ้างทนายความในคดีอาญา