โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

พิธีไหว้ครู เพื่อสืบสานประเพณีดีงาม

พิธีไหว้ครู วันที่9มิถุนายน2559คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูเพื่อสืบสานประเพณีดีงามต่อไป ณ โรงเรียนบ้านห้วยปริก

พิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครู