โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

มะเร็ง คือการทำลายการทำงานภูมิคุ้มกันและเกิดขึ้นได้อย่างไร

มะเร็ง

มะเร็ง บทความวิทยาศาสตร์ยอดนิยมเกี่ยวกับสุขภาพโดยบอกว่า คนที่มีความวิตกกังวล ความเหงา เก็บตัว และภาวะซึมเศร้า มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่า คนที่ชอบแสดงออกถึง 40 เปอร์เซ็นต์ เพราะอารมณ์เชิงลบเหล่านี้ จะไม่เพียงส่งผลต่อเราเท่านั้น ภูมิคุ้มกัน ระบบยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราอีกด้วย

บุคลิกภาพของมะเร็ง หมายถึงลักษณะส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะเป็น มะเร็ง ในชีวิตเรามักจะได้ยินคนพูดว่า อย่าเก็บตัวในบุคลิกภาพของคุณ คุณสามารถเป็นมะเร็งได้ง่าย ถ้าคุณมึนงงซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณอาจเป็นมะเร็งได้ ถ้าคุณใจร้อนเกินไป สาเหตุการเกิดมะเร็ง คือการทำลายการทำงานของภูมิคุ้มกัน และการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม

การเกิดมะเร็งมักเป็นกระบวนการเรื้อรังในระยะยาว ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคและปัจจัยป้องกันของร่างกายต่อสู้กันเอง ตลอดกระบวนการจนสมดุลเอียงไปด้านที่ไม่ดี ซึ่งนำไปสู่มะเร็งในที่สุด กระบวนการก่อมะเร็งคือ ปัจจุบันสาเหตุการก่อมะเร็งที่ระบุได้ ได้แก่ สารเคมีก่อมะเร็ง แอลกอฮอล์ในยาสูบ การฉายรังสี ไวรัสตับอักเสบบี เชื้อใยหิน เป็นต้น

มะเร็งที่ทำลายร่างกาย ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและเซลล์ ถูกแทนที่ซ้ำๆ การกลายพันธุ์ของยีน ยังคงเกิดขึ้นในประเทศ และหากมีข้อผิดพลาด จะนำไปสู่มะเร็งในระยะเริ่มต้นของมะเร็ง เนื่องจากเซลล์มะเร็งมีจำนวนน้อย การทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกาย จะขจัดเหล่านี้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อการทำงานของภูมิคุ้มกันบกพร่อง เนื้องอกจะเติบโตอย่างมาก นำไปสู่การเกิดเนื้องอก ส่งเสริมเซลล์มะเร็ง หรือทำลายการทำงานของภูมิคุ้มกัน มาพูดถึงข้อสรุปกันดีกว่า จนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าบุคลิกภาพ ก่อให้เกิดมะเร็ง หลายคนได้อ่านบทความเกี่ยวกับบุคลิกภาพของมะเร็งบนอินเทอร์เน็ต

เตือนเราให้อยู่ห่างจากบุคลิกภาพของมะเร็ง และถึงกับระบุลักษณะบุคลิกภาพของมะเร็งสองสามอย่าง แต่ข้อความนี้ไม่เข้มงวด และไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในขณะนี้ อารมณ์ของมนุษย์มีความผันผวน ซึ่งเป็นเรื่องยากมาก ที่จะหาจำนวน เพื่อพิสูจน์ว่า บุคลิกภาพเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง มีการศึกษาดังกล่าว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะบุคลิกภาพ ติดตาม 7 ปี และสุดท้ายพบผู้ป่วยมะเร็ง 986 ราย

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ว่าลักษณะบุคลิกภาพเป็นมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาย้อนหลัง ที่มีหลักฐานในระดับต่ำ และการวิเคราะห์อภิมานของการศึกษาย้อนหลังหลายครั้ง ไม่พบว่าลักษณะบุคลิกภาพ นำไปสู่การเกิดมะเร็ง ไม่มีหลักฐานทางระบาดวิทยาว่า บุคลิกภาพเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง

นักวิชาการบางคนในปัจจุบันเชื่อว่า อารมณ์ส่งผลต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อ และภูมิคุ้มกัน และอาจส่งเสริมมะเร็ง โดยอิงจากการทดลองในสัตว์เป็นหลัก จากการศึกษาพบว่า การกระตุ้นหนูด้วยแรงกด สามารถช่วยให้เนื้องอกสร้างเส้นเลือดและต่อมน้ำเหลืองใหม่ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของเนื้องอก และการแพร่กระจาย

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางสรีรวิทยาของมนุษย์นั้นห่างไกลจากหนู และอารมณ์ก็ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าเดิม ผลการทดลองดังกล่าว มีความสำคัญเฉพาะกับสมมติฐานทางทฤษฎีเท่านั้น และจำเป็นต้องมีการศึกษาทดลองเพิ่มเติม เพื่อพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ในมนุษย์ แม้ว่าจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามะเร็ง แต่ตัวละครบางตัว จะห่างไกลจากมะเร็งมากขึ้น

ในปัจจุบัน การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ การวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆและการรักษามะเร็งในระยะเริ่มแรก ได้เกิดความตกลงร่วมกัน วิธีป้องกันมะเร็งและต้านมะเร็งที่ดีที่สุด คือการตรวจร่างกาย อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าค่าตรวจสุขภาพ จะไม่สูงนัก แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีความคิดริเริ่มในการตรวจสุขภาพ จากการศึกษาจำนวนหนึ่งแสดงให้เห็นว่า มีความสัมพันธ์กันระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ และการตรวจคัดกรองมะเร็ง

การวิเคราะห์เมตาแสดงให้เห็นว่า คนที่เปิดเผยและมีความรับผิดชอบ เต็มใจที่จะรับการตรวจคัดกรองมะเร็งมากขึ้น บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะนี้ ต้องได้รับประโยชน์ จากการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วย การศึกษาก่อนหน้านี้ ยังพบว่าผู้ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น ออกกำลังกายมากขึ้น รับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพมากขึ้นฯลฯ และพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญในการลดการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

การมีทัศนคติที่ดี และร่าเริงอยู่เสมอ เป็นการป้องกันโรคต่างๆได้ ทัศนคติที่ดีต่อชีวิต จะช่วยให้คุณดำรงชีวิตที่ปกติ และมีเหตุผลได้ เราต้องเรียนรู้ที่จะรักษาการมองโลกในแง่ดี ร่าเริง สบายใจในตนเอง และปลดปล่อยตนเอง หลีกเลี่ยงความหงุดหงิด ความโกรธ หรือภาวะซึมเศร้า

กล่าวโดยสรุป การวิจัยในปัจจุบัน ไม่สนับสนุนแนวโน้มบุคลิกภาพของโรคมะเร็ง แต่เรารู้ว่าบุคลิกที่แตกต่างกัน จะทำให้เกิดการรับรู้ถึงโรคต่างๆ ที่แตกต่างกัน และด้วยเหตุนี้จึงได้รับผลการรักษาที่แตกต่างกัน แม้ว่ามะเร็งจะเป็นสิ่งที่โชคร้าย แต่บุคลิกภาพในแง่บวก มองโลกในแง่ดี และมีความรับผิดชอบมากขึ้น จะเป็นผลดีต่อผู้ป่วยเอง และทำให้คนรอบข้างอบอุ่นขึ้น

 

 

อ่านต่อเพิ่มเติม :::  โรคความดันโลหิตสูง นั้นมีสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงดังนี้