โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

รับมอบเงิน สงเคราะห์จากกระทรวงการพัฒนาสังคม

รับมอบเงิน สงเคราะห์ได้รับความกรุณาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยปริก

รับมอบเงิน
รับมอบเงิน