โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

หน่วยกู้ภัย ซ้อมหนีภัยยามที่มีเหตุฉุกเฉิน

หน่วยกู้ภัย และคณะครูได้จัดกิจกรรมซ้อมหนีภัยยามที่มีเหตุฉุกเฉินเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้นักเรียนและจัดให้มีการซ้อมรับเหตุอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินเพื่อให้สามารถปกป้องและรับมือเมื่อเกิดอัคคีภัยได้

หน่วยกู้ภัย

หน่วยกู้ภัย

หน่วยกู้ภัย