โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

ห้วยปริก มินิมาราธอน 2019

ห้วยปริก มินิมาราธอน 2019

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 กิจกรรมมินิมาราธอน เดิน-วิ่งเพื่อน้อง

  • รายได้เพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารเรียน
  • เป็นทุนการศึกษาของลูกหลานโรงเรียนบ้านห้วยปริก
  • ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านห้วยปริก

ห้วยปริก

ห้วยปริก

ห้วยปริก