โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยปริก

อาคารสถานที่ อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2561
building4 ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
building5 ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525