โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

เลือกตั้ง กิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

เลือกตั้ง ประธานนักเรียนคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยประจำปีการศึกษา 2559

เลือกตั้ง

เลือกตั้ง