โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

จิตวิทยา และสิ่งสำคัญเกี่ยวกับจิตบำบัดที่เน้นร่างกายคืออะไรอธิบายได้ดังนี้

จิตวิทยา

จิตวิทยา และจิตบำบัดมีหลายสาขา หนึ่งในนั้นคือการทำงานผ่ … Read more

เด็กๆ และความแตกต่างของเด็กที่ถูกตีเสมอและไม่เคยถูกตี

เด็กๆ

เด็กๆ แก่นแท้ของการศึกษาครอบครัวที่ดีเยี่ยมคือ การศึกษา … Read more