โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

โรคความดันโลหิตสูง นั้นมีสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงดังนี้

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง ได้กลายเป็นโรคที่พบบ่อยในช่วงไม่กี่ป … Read more