โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

ความดันโลหิตสูง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุในการเกิดโรคของความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง ในหลอดเลือดแดงมีสัดส่วน 2 ถึง 3 เปอร์เซ … Read more