โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

ดวงจันทร์ และการตรวจสอบด้วยยานอพอลโล11เพื่อวัดระยะด้วยเลเซอร์

ดวงจันทร์ เมื่อยานอพอลโล 11 วางแผ่นสะท้อนแสงไว้บนดวงจัน … Read more