โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อาการจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะและโรคใดบ้าง

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดต่อได้หรือไม่และเยื่อหุ้มสมองอัก … Read more