โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

การตั้งครรภ์ และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายในไตรมาสแรก

การตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์ ที่ดีและกระดาษทดสอบการตั้งครรภ์ระยะแรก แสด … Read more