โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

กล้วยไม้ วิธีการปลูกและต้องเริ่มต้นจากการเตรียมอะไรเป็นขั้นตอนแรก?

กล้วยไม้

กล้วยไม้ วิธีการปลูก กล้วยไม้ รองก้นกระถางด้วยกระเบื้อง … Read more