โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

สิ่งแวดล้อม อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในมนุษย์

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม ในสภาพของดินแดนที่มีลักษณะเป็นเมือง ผลกระทบ … Read more

ภัยพิบัติ และประโยชน์ที่คาดไม่ถึงของภัยพิบัตินิวเคลียร์ต่อธรรมชาติ

ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ เชอร์โนบิลกลายเป็นคำพ้องความหมายกับภัยพิบัติ … Read more