โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

พันธุกรรม อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางพันธุกรรม

พันธุกรรม

พันธุกรรม ในการพิจารณาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมตามปกติของบ … Read more