โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

การเมือง ของประเทศชายฝั่งจักรวรรดิและลัทธิการล่าอาณานิคมของทวีปต่างๆ

การเมือง

การเมือง ของประเทศชายฝั่งมีประเทศและภูมิภาคชายฝั่ง 19แห … Read more