โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

มะเร็งกระเพาะอาหาร และสาเหตุของมะเร็งมีความซับซ้อนอธิบายได้ดังนี้

มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหาร เรามักจะเห็นกรณีจริงที่คล้ายคลึงกันบ … Read more