โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

ทันตกรรม อธิบายความปลอดภัยทางรังสีและการจัดสถานที่ของคลินิกทันตกรรม

ทันตกรรม

ทันตกรรม เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยทางรังสีของกลุ่มที่ … Read more

น้ำ อธิบายเกี่ยวกับเส้นทางการย้ายถิ่นของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในแหล่งน้ำเปิด

น้ำ

น้ำ เมื่อแหล่งน้ำเปิดเข้าสู่น้ำ ประการแรก การเจือจางของ … Read more