โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

รากฟันเทียม ต้องผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยเคี้ยวอาหารได้ปกติ

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม ซึ่งฝังอยู่ในกระดูกถุงบริเวณโพรงฟันของช่องป … Read more