โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

ศาสนาอิสลาม ประวัติศาสตร์ทางศาสนาและการพัฒนาเมืองทางการค้า

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม เป็นหนึ่งในศาสนาของโลก และได้รับการขนานนามว … Read more