โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

กายวิภาคศาสตร์ อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของกายวิภาคศาสตร์มนุษย์

กายวิภาคศาสตร์

กายวิภาคศาสตร์ มนุษย์ได้ผ่านวิวัฒนาการทางชีววิทยาที่ซับ … Read more