โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

เซลล์ อธิบายเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของรูปแบบเซลล์เดียวและโคโลเนียล

เซลล์

เซลล์ การสืบพันธุ์ของรูปแบบเซลล์เดียวและโคโลเนียลเกิดขึ … Read more

ปรสิต ความรุนแรงของการสืบพันธุ์ของปรสิตเมื่อเทียบกับรูปแบบอิสระ

ปรสิต

ปรสิต การเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตที่เป็นกาฝากนั้น มาพร … Read more