โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

อันตราย ของไหล่สูงและไหล่ต่ำเกิดจากอะไร และมีวิธีแก้ไหล่สูงและไหล่ต่ำอย่างไร

อันตราย

อันตราย ของไหล่สูงและไหล่ต่ำและวิธีแก้ไหล่สูงและไหล่ต่ำ … Read more