โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

อาการโคม่า อธิบายเกี่ยวกับความชุกและสาเหตุอาการโคม่าในผู้ป่วยเบาหวาน

อาการโคม่า

อาการโคม่า ผู้ป่วยเบาหวานในการปฏิบัติทางคลินิก คำว่าอาก … Read more