โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

ระบบประสาท ปริมาณเลือดไปยังเยื่อดูราของสมองและการพัฒนาของระบบประสาท

ระบบประสาท

ระบบประสาท และปริมาณเลือดไปยังเยื่อดูราของสมอง เกิดขึ้น … Read more

เซลล์ อธิบายเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของรูปแบบเซลล์เดียวและโคโลเนียล

เซลล์

เซลล์ การสืบพันธุ์ของรูปแบบเซลล์เดียวและโคโลเนียลเกิดขึ … Read more

พันธุกรรม อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ทางพันธุกรรม

พันธุกรรม

พันธุกรรม ในการพิจารณาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมตามปกติของบ … Read more