โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

เด็กๆ และความแตกต่างของเด็กที่ถูกตีเสมอและไม่เคยถูกตี

เด็กๆ

เด็กๆ แก่นแท้ของการศึกษาครอบครัวที่ดีเยี่ยมคือ การศึกษา … Read more