โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

อาการ มะเร็งหลอดอาหาร มีอาการโดยทั่วไปอย่างไร? และสาเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไร?

อาการ

อาการ มะเร็งหลอดอาหาร เป็นเนื้องอกมะเร็ง ที่มีอัตราการเ … Read more