โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

ปลาหมึกยักษ์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวิวัฒนาการของมัน

ปลาหมึกยักษ์

ปลาหมึกยักษ์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า octopus เป็นหอยที่วิวั … Read more