โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

เครือข่าย การรับส่งข้อมูลองค์กรเครือข่ายโทรศัพท์และเครือข่ายวิดีโอ

เครือข่าย

เครือข่าย ประกอบด้วยการบรรจบกัน 2 ระดับ ได้แก่ การบรรจบ … Read more