โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

โรคตาแดง และอาการเยื่อบุตาอักเสบจากไวรัสเฉียบพลันรักษาด้วยวิธีใด

โรคตาแดง

โรคตาแดง การรักษาโรคตาแดง สำหรับผู้ป่วยที่ไม่รุนแรง การ … Read more