โรงเรียนบ้านห้วยปริก

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-350655

โรคอัลไซเมอร์ ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคทางสมองที่มักส่งผลกระทบต่อผู้สูงอา … Read more